Lapis Lazuli

Lapis lazuli freeform. 5" X 1" X 3.5" 479 Grams.